Groep 4

Groep 4

Groep 3 en 4 horen bij elkaar: in deze groepen wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus een voortzetting en uitbreiding, maar ook op sommige onderdelen een herhaling, van groep 3.

In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. De kinderen bouwen verder aan leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder. Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten aanvankelijk lezen), in groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát een kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen).

Groep 4A Groep 4B Leerjaar informatie 4