Visie

In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en in relatie tot de omgeving, maar ook in onze doelen voor de toekomst gaan we uit van onze visie. Deze visie is opgesteld waarbij we uitgaan van een veilige basis die verwacht mag worden van een basisschool.

Wij leren kinderen het beste uit zichzelf halen. Ons onderwijs is erop gericht een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bewuste, zelfstandige mensen die vanuit (zelf) vertrouwen keuzes durven te maken.
Wij willen een school zijn:
* Die binnen een rijke leeromgeving kinderen stimuleert om te komen tot actief leren
* Waar kinderen vaardigheden voor burgerschap en digitale geletterdheid leren en kunnen toepassen
* Waar leerkrachten vanuit inzicht in leerlijnen aansluiten bij onderwijsbehoeften van leerlingen
* Die samen met ouders werkt aan de ontwikkeling van het kind
* Die een doorgaande ontwikkelingslijn organiseert van 3-14 jaar
* Waar kindern samen leren en leven

Als onze kernkwaliteiten benoemen wij:
- Sfeer
- Sterke zorgstructuur
- Hoge verwachtingen
- Expertise
- Oog voor het totale kind

Als onze kernwaarden benoemen wij:
- Dynamisch
- Sterk
- Inspirerend
- Nieuwsgierig
- Zorgzaam

De Paradijsvogel richt zich zowel op cognitieve als sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en heeft een sterke zorgstructuur ingericht, die maakt dat er veel aandacht is voor kinderen van verschillende niveaus en in diverse persoonlijke omstandigheden. In ons schoollied wordt dit nog eens mooi verwoord.

In het schoolplan en in de schoolgids gaan we uitgebreid in op ons onderwijs van alledag en geven wij o.a. informatie over de zorg en ondersteuning voor de kinderen en de resultaten van ons onderwijs.

Onderwijsinspectie
Schoolplan