BSO

Met ingang van 1 augustus 2007 hebben de schoolbesturen een resultaatverplichting m.b.t. de motie Van Aartsen-Bos (dagarrangement). Het bestuur van de Lucas Onderwijs heeft gekozen voor het makelaarsmodel. Concreet betekent dit dat de buitenschoolse opvang wordt uitbesteed aan een professionele organisatie. Dit houdt in dat de scholen bestaande contacten met kinderopvangorganisaties vastleggen in contracten. Deze contracten gelden voor de duur van een jaar.
Met onderstaande BSO organisaties werkt onze school samen. De school is niet op de hoogte van inschrijvingen en/ of wachtlijsten voor wat betreft de BSO. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de organisatie van uw keuze.

Onze school heeft een contract met kinderopvangorganisatie 2samen( 2Weidevogels). Het gebouw van 2Samen grenst aan het hoofdgebouw van de school. De school stelt de aula, de gymzaal en de speelzaal ter beschikking van BSO activiteiten.
Kinderopvang 2Samen Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (BSO) een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen, een professionele kinderopvangorganisatie met locaties in Den Haag, Naaldwijk en Monster.

Uw kind wordt ondergebracht in het gebouw van 2Zwanen aan de Knobbelzwaansingel 279 of bij 2Weidevogels aan de Weidevogellaan 203 in Ypenburg. Dit is afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Kinderen van 4 jaar worden opgevangen bij 2Zwanen. In twee overzichtelijke en uitdagende ruimtes kunnen zij in een rustige omgeving wennen aan de BSO. Er is een atelier om te knutselen. In de lokalen zijn verschillende hoekjes, waar kinderen naar eigen keuze kunnen spelen. Er wordt elke dag buiten gespeeld in de natuurtuin. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd, zoals dans, theater, sport en spel. Na minimaal één schooljaar gaan de kinderen over naar 2Weidevogels

2Weidevogels is ingericht met themalokalen: er zijn twee atelierruimtes, een fantasieruimte, een ontdekhoek, een chillruimte en een constructielokaal. Tevens is er een 8+groep met een geheel aparte ruimte ingericht voor en door de kinderen met een atelier, schoonheidssalon, rustruimte, ontdekhoek, computerruimte, groepsruimte, leeshoek, keuken en een tv-hoek.

Uitdagende buitenruimtes met natuur-speelplek

De kinderen worden van school opgehaald door de pedagogisch medewerkers van 2Samen. Beide locaties maken gebruik van een uitgebreid aanbod van buitenspeelmogelijkheden zoals het (speel)park met onder andere een sportveld, een kabelbaan, een touwklimrek, schommels en een speelhuis met glijbaan. Ook hebben beide kindercentra een uitdagende natuur-speelplek waar kinderen heerlijk kunnen ontdekken, klimmen en klauteren.

Uitdagende activiteiten

Nadat de kinderen uit school iets hebben gegeten en gedronken in hun eigen groep, kunnen ze elke dag kiezen uit diverse activiteiten in de verschillen binnen-en buitenruimtes. De afdeling KICKs verzorgt regelmatig uitdagende workshops. Het aanbod is veelzijdig en verschilt elke week: dansen, koken, tuinieren, muziek maken bijvoorbeeld. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website: https://www.2samen.nl/kicks.

Kinderparticipatie is bij ons erg belangrijk. De kinderen kunnen meepraten en beslissen over hun groep, de inrichting, de activiteiten en kinderen kunnen krijgen daarin ook verantwoordelijkheden.

U kunt altijd terecht voor een rondleiding bij 2Zwanen of 2Weidevogels. Wilt u meer weten over Kinderopvang 2Samen? Bezoek dan www.2samen.nl of neem contact op met één van de locaties: 2Zwanen@2samen.nl (015-3101641) of 2weidevogels@2samen.nl (015-3102080).

Daarnaast werkt de school samen met kinderopvang Triodus en is een soortgelijk contract afgesloten. Voor de locatie Eksterhof (groep 1-2) is BSO Het Kuikennest direct naast de school gelegen. Triodus biedt opvang voor de kinderen van 0-13 en richt zich naast liefdevolle opvang ook op naschoolse activiteiten tijdens opvangtijd.. Zo is er een mogelijkheid tot het afnemen van zwemlessen in samenwerking met het Hofbad. Naast de opvang voor de leeftijdsgroep 4-8 is er voor de oudste kinderen de speciale Teenz op BSO Het Kuikennest, een BSO gericht op het oudere kind. U kunt denken aan huiswerkbegeleiding, kookactiviteiten al dan niet in samenwerking met Van der Valk, sportactiviteiten en muziekworkshops. Daarnaast kunnen kinderen doorstromen naar onze Sport BSO Het Hoppershonk, waar iedere dag sportclinics worden aangeboden. Voor meer informatie over Triodus kunt u bellen of mailen naar:
Bernice Egberink; 06-13258459 / https://www.triodus.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-het-kuikennest/
Patrick Groen; 06-12184392 / https://www.triodus.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-het-hoppershonk/
 
De school kent tevens een samenwerking met de volgende BSO organisaties:
* SKS alles kids http://www.sksalleskids.nl
* Hakuna Matata http://www.bsohakunamatata.nl
Zij halen de kinderen op beide locaties op en vervoeren de kinderen naar hun locaties in de omgeving van de school.
Voor informatie over deze organisaties verwijzen wij u naar hun website.

Inmiddels hebben nagenoeg alle BSO organisaties een sport BSO ingericht. Voor actuele informatie hierover kunt u contact opnemen met de verschillende organisaties.

Een andere vorm van naschoolse opvang kan mogelijk geboden worden via het gastouderbureau
van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). Hierbij gaat het om gastouders die tegen een vergoeding een beperkt aantal kinderen opvangt. De SRK bemiddelt tussen vraag en aanbod en voert regelmatig gesprekken met de deelnemers aan dit project.
Voor meer informatie: Stichting Rijswijkse Kinderopvang; tel: 088-0017217.