Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR vertegenwoordigt de belangen van kinderen, ouders en personeel. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid, de jaarplanning, de meerjaren begroting en actuele zaken. 

De MR heeft instemmingsrecht en een adviesrecht.
Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd.
Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad naast zich neer mag leggen. Dit moet dan wel beargumenteerd te worden.

Wanneer vergadert de medezeggenschapsraad?
Een MR vergadering is openbaar en kan door iedere ouder en leerkracht worden bijgewoond. U bent van harte welkom! Aanmelden hiervoor is tenminste 14 dagen voor de vergaderdatum gewenst met vermelding van reden. Deze aanmelding kan via de mail: mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl 

Vergaderdata schooljaar 2021-2022

  • Maandag 22 november 2021
  • Maandag 24 januari 2022
  • Maandag 14 maart 2022
  • Maandag 16 mei 2022 
  • Maandag 20 juni 2022

De vergaderingen starten om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Wie zijn de MR-leden?
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. 
De ouders worden vertegenwoordigd door de volgende leden:

Petra Homan
petra-homan-nl.jpg
Met veel enthousiasme zal ik u vertegenwoordigen in de MR om zo een optimale bijdrage te leveren aan het schoolbeleid en om de goede lijn die De Paradijsvogel heeft ingezet in stand te houden. Mijn zoons  (groep 4 en 6) gaan met erg veel plezier naar school en zijn dol op hun juffen. Heel erg belangrijk! In het dagelijks leven ben ik communicatieadviseur en haal ontzettend veel energie uit het op de juiste manier en vooral duidelijk overbrengen van communicatieboodschappen. Goede communicatie tussen ouder-leerkracht-school is essentieel. Hier zal ik mij de komende jaren dan ook in het bijzonder voor inzetten.

Christa Timmermans
christa-timmermans.jpg
Ik ben Christa Timmermans, moeder van twee dochters (groep 6) en Floor (groep 4). Ze gaan allebei met veel plezier naar school. 
In het dagelijks leven werk ik als orthopedagoog in de jeugdhulpverlening. Binnen deze functie heb ik, in een andere regio, gesprekken met kinderen en ouders en werk ik samen met scholen en de hulpverlening.
Als ouder en vanuit mijn achtergrond wil ik graag meedenken over het schoolbeleid, waarbij ik mij wil inzetten voor het belang van ieder kind, de ouders en het schoolteam dat zich dagelijks inzet om voor ieder kind een plek te zijn waar een ieder tot bloei kan komen.

Stefan Meulesteen
stefan-meulesteen-2.jpg
Een betrokken en goed geïnformeerde MR is voor iedere school van belang. Ik draag hier als MR lid graag mijn steentje aan bij. Komende jaren zit ik mij in ieder geval graag in voor het betrekken en informeren van ouders rondom de ontwikkelingen op De Paradijsvogel. Ik ben vader van drie kinderen waarvan de jongste twee momenteel in groep 4 en 7 zitten. In het dagelijks leven ben ik actief als directeur van een techbedrijf gevestigd in Den Haag. 

De leraren worden vertegenwoordigd door:

Manon Hofland 
manon-hofland.jpg
Ik werk sinds 2005 op De Paradijsvogel en doe dit met veel plezier.  Naast mijn lesgevende taken vind ik het interessant om me met het beleid en de ontwikkeling van de school bezig te houden. Samen met ouders, collega’s en directie hoop ik op deze manier te kunnen bijdragen aan het in stand houden van al het goede van onze school en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. Gezamenlijk bouwen aan een goed functionerende, fijne school waarin iedereen tot zijn recht komt.

Ingrid van der Sluis
img-5472.jpg
Met heel veel plezier werk ik al zo’n 17 jaar op De Paradijsvogel. Gestart in de groepen 1-2, een kleine uitstap gedaan naar groep 5 en toen toch weer terug naar groep 1-2. Naast het lesgeven vind ik het leuk om me ook bezig te houden met onderwerpen zoals de ontwikkeling van de school in meer bredere zin. Door in de MR zitting te hebben kan dit en kunnen we gezamenlijk werken aan een goede en fijne school.

Lianne Morssink
lianne-morsink.jpg
Sinds januari 2018 ben ik werkzaam op De Paradijsvogel bij de kleuters op de locatie Eksterhof. Ik heb op mijn vorige school ruim 10 jaar ervaring binnen de MR opgedaan en tevens ruim 8 jaar zitting gehad in de GMR. Ik vind het belangrijk mijn collega's te vertegenwoordigen in de MR en de directie te kunnen ondersteunen maar hen daarnaast ook scherp te houden met betrekking tot het schoolbeleid. Samen met de oudergeleding kunnen we zorg dragen voor de ontwikkeling en het beleid binnen de school.

Contact 
Als MR hebben wij uw input hard nodig! Mocht u vragen, opmerkingen, aandachtspunten of complimenten willen doorgeven, dan kunt u ons bereiken per mail: mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl . U kunt natuurlijk ook altijd één van de MR leden op school benaderen.

Notulen: