Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR vertegenwoordigt de belangen van kinderen, ouders en personeel. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid, de jaarplanning, de meerjaren begroting en actuele zaken. 

De MR heeft instemmingsrecht en een adviesrecht.
Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd.
Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad naast zich neer mag leggen. Dit moet dan wel beargumenteerd te worden.

Wanneer vergadert de medezeggenschapsraad?
Een MR vergadering is openbaar en kan door iedere ouder en leerkracht worden bijgewoond. U bent van harte welkom! Aanmelden hiervoor is tenminste 14 dagen voor de vergaderdatum gewenst met vermelding van reden. Deze aanmelding kan via de mail: mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl 

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

  • Maandag 20 november 2023
  • Maandag 22 januari 2024 
  • Maandag 18 maart 2024
  • Maandag 3 juni 2024

De vergaderingen starten om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Wie zijn de MR-leden?
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. 
De ouders worden vertegenwoordigd door de volgende leden:

Leonie Kooman
leoni-kooman.jpg
Ik ben Leonie Kooman en ben sinds juni 2022 lid van de MR. Mijn dochter zit in groep 4. Ik vind het belangrijk dat kinderen huppelend naar school gaan en plezier hebben in het volgen van onderwijs. De MR denkt mee met de directie in het creëren en behouden van een zo fijn mogelijk leerklimaat. Ik vind het leuk dat ik de gelegenheid heb gekregen om mijn steentje bij te dragen en mij op deze manier voor de school in te zetten. 

Christa Timmermans
christa-timmermans.jpg
Ik ben Christa Timmermans, moeder van twee dochters (groep 8) en Floor (groep 6). Ze gaan allebei met veel plezier naar school. 
In het dagelijks leven werk ik als orthopedagoog in de jeugdhulpverlening. Binnen deze functie heb ik, in een andere regio, gesprekken met kinderen en ouders en werk ik samen met scholen en de hulpverlening.
Als ouder en vanuit mijn achtergrond wil ik graag meedenken over het schoolbeleid, waarbij ik mij wil inzetten voor het belang van ieder kind, de ouders en het schoolteam dat zich dagelijks inzet om voor ieder kind een plek te zijn waar een ieder tot bloei kan komen.

Stefan Meulesteen
stefan-meulesteen-2.jpg
Een betrokken en goed geïnformeerde MR is voor iedere school van belang. Ik draag hier als MR lid graag mijn steentje aan bij. Komende jaren zit ik mij in ieder geval graag in voor het betrekken en informeren van ouders rondom de ontwikkelingen op De Paradijsvogel. Ik ben vader van drie kinderen waarvan de jongste momenteel in groep 6 zit. In het dagelijks leven ben ik actief als directeur van een techbedrijf gevestigd in Den Haag. 

De leraren worden vertegenwoordigd door:

Manon Hofland 
manon-hofland.jpg
Ik werk sinds 2005 op De Paradijsvogel en doe dit met veel plezier.  Naast mijn lesgevende taken vind ik het interessant om me met het beleid en de ontwikkeling van de school bezig te houden. Samen met ouders, collega’s en directie hoop ik op deze manier te kunnen bijdragen aan het in stand houden van al het goede van onze school en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. Gezamenlijk bouwen aan een goed functionerende, fijne school waarin iedereen tot zijn recht komt.

Ingrid van der Sluis
img-5472.jpg
Met heel veel plezier werk ik al 20 jaar op De Paradijsvogel. Gestart in de groepen 1-2, een kleine uitstap gedaan naar groep 5 en toen toch weer terug naar groep 1-2. Naast het lesgeven vind ik het leuk om me ook bezig te houden met onderwerpen zoals de ontwikkeling van de school in meer bredere zin. Door in de MR zitting te hebben kan dit en kunnen we gezamenlijk werken aan een goede en fijne school.

Mariëlle Tillekens
Ook ik werk al lange tijd met heel veel plezier op De Paradijsvogel. Momenteel sta ik in groep 4. Naast mijn lesgevende taak wil ik me ook graag inzetten voor het algehele schoolbelang en een optimaal werkende MR.

Contact 
Als MR hebben wij uw input hard nodig! Mocht u vragen, opmerkingen, aandachtspunten of complimenten willen doorgeven, dan kunt u ons bereiken per mail: mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl . U kunt natuurlijk ook altijd één van de MR leden op school benaderen.

Notulen: