Ouderparticipatie

De inbreng van en het contact met ouders vinden we erg belangrijk. Ouders zijn daarom altijd welkom bij ons op school. Wij vinden dat onderwijs wordt gedragen door leerkrachten en ouders. Ouders kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het onderwijs van hun kind(eren). Dit kan als klassenouder, leesouder of als lid van het kriebelteam. Ook door het vervoer te regelen of als begeleider mee te gaan op een excursie kan hulp aan de leerkracht worden geboden.

Er zijn ook ouders die zich op een andere manier inzetten voor de school. Zo kunnen ouders zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR). Zij houdt zich bezig met verschillende beleidszaken die met de school te maken hebben. Ouders kunnen plaats nemen in de  oudercommissie (OC). Zij ondersteunt de school bij verschillende activiteiten, meestal met een feestelijk en organiserend karakter.

Wij informeren de ouders via onze maandelijkse nieuwsbrief In Vogelvlucht. Informatie wordt niet of nauwelijks meer op papier verstrekt, maar veelal digitaal aan u verstuurd via de Schoolapp. Installeert u deze app en u blijft op de hoogte van alle schoolinformatie. Daarnaast kunt u actuele nieuwsberichten volgen via Facebook en Instagram.

Klassenouder
Oudercommissie