Groep 7

Groep 7

De lesstof van rekenen en taal wordt steeds uitgebreider. Met deze kennis gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel van de lesstof wordt herhaald en iets verder wordt uitgediept. Verder is groep 7  het jaar van het verkeersexamen, dat toetst of een kind de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. Medio groep 7 ontvangen de kinderen een richtinggevend advies voor het voortgezet onderwijs.

Groep 7A Groep 7B Groep 7C Leerjaar informatie 7