Rondleiding

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool? U bent van harte welkom op een van onze informatiebijeenkomsten!

Informatiebijeenkomst: iedere tweede woensdag van de maand
Iedere tweede woensdag van de maand organiseren wij een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders. In deze bijeenkomst krijgt u een goede indruk van wie wij zijn en wat De Paradijsvogel maakt tot een prettige school voor uw kind. De informatiebijeenkomst incl. rondleiding duurt circa 1 uur. Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen wij u graag waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten.
De eerstvolgende informatiebijeenkomst is op woensdag 7 juli a.s. om 14.00 uur op de locatie Eksterhof. 

U kunt zich aanmelden voor de rondleiding via onderstaand formulier, telefonisch via 015-3106112 of per mail via  info@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl 
Wij vragen u zonder uw kind(eren) deze informatieochtend te bezoeken.

Op de volgende data is eveneens een informatiebijeenkomsten gepland: 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december 2021. 
De bijeenkomsten zijn altijd om 14.00 uur op de locatie Eksterhof. Als u wilt, kunt u na het bezoek aan de Eksterhof nog een kijkje nemen in het gebouw aan de Weidevogellaan. 
 
Virtuele rondleiding
Door alle maatregelen i.v.m. het coronavirus laten wij momenteel onder schooltijd nog geen ouders toe in de school. De rondleiding vindt dan ook na schooltijd plaats, als de kinderen en leerkrachten weg zijn. Helaas kunnen wij u de school niet 'in bedrijf' aan u laten zien. U kunt in ons 360 graden filmpje wel een virtuele indruk krijgen van onze school. Beweeg uw muis over het filmpje om het beeld rond te laten draaien.

Uitgebreide kennismaking
Om u een zo goed mogelijk beeld van de school te kunnen geven en al uw vragen te kunnen beantwoorden willen wij u vragen om uw kind(eren) niet mee te nemen naar de bijeenkomst. Kiest u voor De Paradijsvogel? Dan vindt er altijd een uitgebreide kennismaking plaats. Hierin maken u en uw kind kennis met de leerkracht en wordt uw kind wegwijs gemaakt door de school. Daarnaast wordt er kort voor de vierde verjaardag een wendag gepland om uw kind optimaal te laten wennen aan zijn of haar nieuwe school.

Aanmelden informatiebijeenkomst