Groep 8

Groep 8

Een jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof van de basisschool moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn, elk kind krijgt een schooladvies, maakt de verplichte eindtoets, gaat op kamp en neemt afscheid van het oude, vertrouwde wereldje bij ons op school.

Bij taal en rekenen gaat het om een kleine uitbreiding van de lesstofstof, maar vooral ook om extra oefenen van de dingen die in 7 zijn aangeleerd. Werkwoordspelling, ontleden en staartdelingen zijn nu eenmaal zaken die de meeste kinderen niet 1-2-3 beheersen.

Bij aardrijkskunde leren de kinderen dit jaar over de wereld en bij geschiedenis komen op de meeste scholen de wereldoorlogen en de tijd erna aan bod. Ook leren de kinderen hoe het land wordt bestuurd.

Veel aandacht gaat in groep 8 naar het klaarstomen voor de brugklas. Studievaardigheden worden aangeleerd, ze gaan nog meer aan de slag met huiswerk plannen en krijgen inzicht in de eigen motivatie en vaardigheden. Stukje bij beetje groeit elk kind zo toe naar de nieuwe fase in zijn of haar leven.

VO Week Groep 8A Groep 8B Groep 8C Kamp 8 Leerjaar informatie 8