raad van kinderen

De kinderen zijn onze toekomst. Wij vinden daarom dat de denkkracht van kinderen meer ingezet kan worden bij verschillende vraagstukken. Het denken van kinderen gebeurt zonder schroom, zonder grenzen en is vooral simpel en puur. Bij ons op school denken kinderen mee in de Leerlingenraad, in het ECO team en bevragen wij hen bij het inrichten van onze feesten en vieringen.

Via bijgaande link voorbeelden van het inzetten van de denkkracht van kinderen.
Onze leerlingen denken graag mee en dat delen wij graag met u.
https://www.youtube.com/watch?v=pZMZMvgwVdw&feature=youtu.be 

https://futureproofthehague.com/posts/duurzame-basisschool?new=true

Verslag dialoogsessie Raad van Kinderen n.a.v. het dilemma van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties