Agenda

Hieronder vindt u ons jaarrooster. Een los document dat u kunt printen en op een handige plek in huis kunt ophangen.
Tevens een overzicht per maand waarin alle schoolactiviteiten nog eens voor u op een rijtje zijn gezet.

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school, de school geregeld bezoekt. Ieder kind moet gewoon iedere dag naar school. Toch komt het voor dat het de ouders toegestaan wordt, het kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders in ALLE gevallen tijdig overleg plegen met de directie van de school.
Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen. U kunt de richtlijnen hier nalezen.

Voor het aanvragen van verlof buiten deze vakanties om, kunt u een verlofformulier opvragen en inleveren bij de administratie.

17 november t/m 18 november

Studiedag

09
december

Studiedag

20
december

Rapport 1 gr3 t/m gr8

26 december t/m 06 januari

Kerstvakantie

16
februari

Studiedag

27 februari t/m 03 maart

Voorjaarsvakantie

22
maart

Studiedag

07
april

Goede Vrijdag

10
april

2de Paasdag

24 april t/m 05 mei

Meivakantie

18 mei t/m 19 mei

Hemelvaart

29
mei

2de Pinksterdag

30
mei

Studiedag

13
juni

Studiedag

04
juli

Rapport 2 gr3 t/m gr8

10 juli t/m 18 augustus

Zomervakantie