Agenda

Hieronder vindt u ons jaarrooster. Een los document dat u kunt printen en op een handige plek in huis kunt ophangen.
Tevens een overzicht per maand waarin alle schoolactiviteiten nog eens voor u op een rijtje zijn gezet.

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school, de school geregeld bezoekt. Ieder kind moet gewoon iedere dag naar school. Toch komt het voor dat het de ouders toegestaan wordt, het kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders in ALLE gevallen tijdig overleg plegen met de directie van de school.
Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen. U kunt de richtlijnen hier nalezen.

Voor het aanvragen van verlof buiten deze vakanties om, kunt u een verlofformulier opvragen en inleveren bij de administratie.

10
februari

Studiedag

28 februari t/m 04 maart

Voorjaarsvakantie

23
maart

Studiedag

15 april t/m 18 april

Goede vrijdag en Pasen

25 april t/m 06 mei

Meivakantie

26 mei t/m 27 mei

Hemelvaart

06
juni

2de Pinksterdag

07
juni

Studiedag

01
juli

Studiedag

11 juli t/m 19 augustus

Zomervakantie