Agenda

Hieronder vindt u ons jaarrooster. Een los document dat u kunt printen en op een handige plek in huis kunt ophangen.
Tevens een overzicht per maand waarin alle schoolactiviteiten nog eens voor u op een rijtje zijn gezet.

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school, de school geregeld bezoekt. Ieder kind moet gewoon iedere dag naar school. Toch komt het voor dat het de ouders toegestaan wordt, het kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders in ALLE gevallen tijdig overleg plegen met de directie van de school.
Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen. U kunt de richtlijnen hier nalezen.

Voor het aanvragen van verlof buiten deze vakanties om, kunt u een verlofformulier opvragen en inleveren bij de administratie.

06
december

Studiedag

Groep 1 t/m 8 vrij

23 december t/m 03 januari

Kerstvakantie

Vrijdag 20 december: EH om 12.00 uur vrij, WL om 12.15 uur vrij

 

13
februari

Studiedag

Groep 1 t/m 8 vrij

24 februari t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 21 februari: EH om 12.00 uur vrij, WL om 12.15 uur vrij

 

18
maart

Studiedag

Groep 1 t/m 8 vrij

10 april t/m 13 april

Goede vrijdag en de Paasdagen

27 april t/m 08 mei

Meivakantie

21 mei t/m 22 mei

Hemelvaart

01
juni

Pinksteren

02
juni

Studiedag

Groep 1 t/m 8 vrij

03
juli

Studiedag

Groep 1 t/m 8 vrij

20 juli t/m 28 augustus

Zomervakantie

Vrijdag 17 juli: EH om 12.00 uur vrij, WL om 12.15 uur vrij