Agenda

Hieronder vindt u ons jaarrooster. Een los document dat u kunt printen en op een handige plek in huis kunt ophangen.
Tevens een overzicht per maand waarin alle schoolactiviteiten nog eens voor u op een rijtje zijn gezet.

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school, de school geregeld bezoekt. Ieder kind moet iedere dag naar school. Toch komt het voor dat het de ouders toegestaan wordt, het kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders in ALLE gevallen tijdig overleg plegen met de directie van de school.
Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen. U kunt de richtlijnen hier nalezen.

Voor het aanvragen van verlof buiten deze vakanties om, kunt u een verlofformulier opvragen en inleveren bij de administratie.

19 februari t/m 23 februari

Voorjaarsvakantie start 12.00/ 12.15 uur

22
maart

Studiedag

29
maart

Goede vrijdag

01
april

Tweede Paasdag

29 april t/m 10 mei

Meivakantie + Hemelvaart

20
mei

Tweede Pinksterdag

21
mei

Studiedag

14
juni

Studiedag

09
juli

Rapport 2

15 juli t/m 23 augustus

Zomervakantie start 12.00/ 12.15 uur