Agenda

Hieronder vindt u ons jaarrooster. Een los document dat u kunt printen en op een handige plek in huis kunt ophangen.
Tevens een overzicht per maand waarin alle schoolactiviteiten nog eens voor u op een rijtje zijn gezet.

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school, de school geregeld bezoekt. Ieder kind moet iedere dag naar school. Toch komt het voor dat het de ouders toegestaan wordt, het kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders in ALLE gevallen tijdig overleg plegen met de directie van de school.
Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen. U kunt de richtlijnen hier nalezen.

Voor het aanvragen van verlof buiten deze vakanties om, kunt u een verlofformulier opvragen en inleveren bij de administratie.

15 juli t/m 23 augustus

Zomervakantie start 12.00/ 12.15 uur

26
augustus

1ste schooldag

16
september

Studiedag

17
september

Prinsjesdag

25 oktober t/m 01 november

Herfstvakantie 12.00 / 12.15 uur

21 november t/m 22 november

Studiedagen

06
december

Studiedag

23 december t/m 03 januari

Kerstvakantie 12.00/ 12.15

12
februari

Studiedag

24 februari t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie 12.00/ 12.15

24
maart

Studiedag

18 april t/m 05 mei

Goede Vrijdag + Meivakantie

29 mei t/m 30 mei

Hemelvaart

09
juni

Pinksteren

10
juni

Studiedag

02
juli

Studiedag

18 juli t/m 29 augustus

Zomervakantie 12.00/ 12.15