Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Elk schooljaar wordt u verzocht om de vrijwillige schoolbijdrage te voldoen. Deze vrijwillige schoolbijdrage is opgebouwd uit 2 delen:

Vrijwillige schoolbijdrage schooljaar 2019-2020 voor groep 1 t/m 7
- de overblijfbijdrage van € 66,00 per kind
- de ouderbijdrage van € 30,00 per kind

Voor kinderen die vanaf januari bij ons op school komen, geldt een overblijfbijdrage van € 33,00 per kind en een ouderbijdrage van € 15,00 per kind

Vrijwillige schoolbijdrage schooljaar 2019-2020 voor groep 8
- de overblijfbijdrage van € 66,00 per kind
- de ouderbijdrage van € 30,00 per kind
 
Naast bovengenoemde bijdragen volgt in de loop van het schooljaar nog een bijdrage voor het schoolkamp.

Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid om de schoolbijdragen via automatische incasso te betalen. Het formulier hiervoor kunt u bij de administratie ophalen.

U kunt beide bedragen ook zelf overmaken op bankrekening NL 81 ABNA 0571098630 t.n.v. RKBS De Paradijsvogel te Den Haag, o.v.v. ouderbijdrage en/of schoolreisje + naam van uw kind(eren) en groep(en).

Alle rijksmiddelen die de school ontvangt worden ingezet op personeel, huisvesting en les- en verbruiksmaterialen. Er is daardoor weinig budget beschikbaar om de overblijfkrachten een vergoeding te betalen en de verschillende festiviteiten aan te kleden. De schoolbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zou onze school niet zijn zoals die nu is.
Er is rust in de school doordat alle kinderen op school blijven en een boterham eten en tijdens de feesten is de school gezellig aangekleed en kunnen de kinderen 1 x per jaar een cultureel uitstapje maken met de klas. 

De vrijwillige overblijfbijdrage is belangrijk om de kosten van de overblijfkrachten die toezicht op de kinderen houden tijdens het buitenspelen te betalen.
De vrijwillige ouderbijdrage is belangrijk voor het financieren van de vele  jaarlijkse activiteiten die op school worden georganiseerd.
Het geld wordt o.a. besteed aan:

  • drinken, koek en andere aankleding bij de verschillende feesten als het sinterklaasfeest, Kerst, etc.
  • schoolexcursies, culturele evenementen en projecten
  • de kinderboekenweek / piramide
  • aanvullen mediatheekboeken

De oudercommissie (OC) stelt -in overleg met de MR- de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast en zorgt voor het innen en het beheer ervan. In het financiële jaarverslag van de OC wordt hierover verantwoording afgelegd.

Bijdrage schoolreisje

De bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje bedraagt € 25,00 per kind. Wij verzoeken u deze bijdrage uiterlijk voor 1 februari 2020 over te maken.
U kunt het bedrag overmaken op bankrekening NL 81 ABNA 0571098630 t.n.v. RKBS De Paradijsvogel te Den Haag, o.v.v. ouderbijdrage en/of schoolreisje + naam van uw kind(eren) en groep(en).