Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Elk schooljaar wordt u verzocht om de vrijwillige schoolbijdrage te voldoen. Deze vrijwillige schoolbijdrage is opgebouwd uit 2 delen:

Vrijwillige schoolbijdrage schooljaar 2023-2024 voor groep 1 t/m 7
- de overblijfbijdrage van € 66,00 per kind
- de ouderbijdrage van € 33,00 per kind

Voor kinderen die vanaf januari bij ons op school komen, geldt een overblijfbijdrage van € 33,00 per kind en een ouderbijdrage van € 16,50 per kind

Vrijwillige schoolbijdrage schooljaar 2023-2024 voor groep 8
- de overblijfbijdrage van € 66,00 per kind
- de ouderbijdrage van € 33,00 per kind
 Naast bovengenoemde bijdragen volgt in de loop van het schooljaar nog een bijdrage voor het schoolkamp.

Sinds enige tijd maken wij gebruik van automatische incasso. U wordt hierover in de nieuwsbrief nader geïnformeerd.

Alle rijksmiddelen die de school ontvangt worden ingezet op personeel, huisvesting en les- en verbruiksmaterialen. Er is daardoor weinig budget beschikbaar om de overblijfkrachten een vergoeding te betalen en de verschillende festiviteiten aan te kleden. De schoolbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zou onze school niet zijn zoals die nu is.
Er is rust in de school doordat alle kinderen op school blijven en een boterham eten en tijdens de feesten is de school gezellig aangekleed en kunnen de kinderen 1 x per jaar een cultureel uitstapje maken met de klas. 

De vrijwillige overblijfbijdrage is belangrijk om de kosten van de overblijfkrachten die toezicht op de kinderen houden tijdens het buitenspelen te betalen.
De vrijwillige ouderbijdrage is belangrijk voor het financieren van de vele  jaarlijkse activiteiten die op school worden georganiseerd.
Het geld wordt o.a. besteed aan:

  • drinken, koek en andere aankleding bij de verschillende feesten als het sinterklaasfeest, Kerst, etc.
  • schoolexcursies, culturele evenementen en projecten
  • de kinderboekenweek 
  • aanvullen mediatheekboeken

De oudercommissie (OC) stelt -in overleg met de MR- de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast en zorgt voor het innen en het beheer ervan. In het financiële jaarverslag van de OC wordt hierover verantwoording afgelegd.

Bijdrage schoolreisje

De bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje bedraagt € 27,50 per kind. 

Wilt u contact met ons over het niet kunnen betalen of meer willen betalen van de verschillende bijdragen, stuurt u dan een bericht aan directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl Wij bekijken graag met elkaar de mogelijkheden en of we wellicht nog iets voor elkaar kunnen betekenen.

Voor alle extra activiteiten geldt dat allle kinderen deelnemen, ook als hun ouders de bijdragen niet betalen.