App

Wij zijn van start gegaan met het gebruik van de school-App. De communicatie zal binnenkort alleen nog via deze App plaatsvinden. Uw dient daarom een email-adres aan ons door te geven. Wij denken dat de App de communicatie ten goede komt, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de school en de groep van uw kind(eren). Tevens kunt u de berichten altijd teruglezen en hierdoor geen informatie mislopen.

In de school-App bieden wij de volgende functies aan:
- Nieuws van de school en uit de klas
- Plaatsen van oproepen door leerkracht en/of klassenouders en het reageren daarop door de overige ouders
- Ziekmelden van kinderen via de App
- Doorgeven door wie een kind wordt opgehaald via de App (vooral van toepassing op elke klas)
- Inplannen van 10 en 15-minutengesprekken via de App
- Plaatsen van foto’s uit de klas door de leerkracht en het downloaden van de foto’s door ouders binnen de App
- Gebruik van de digitale klassenlijst (bellen en mailen van ouders via de App)
- Vakantierooster en roostervrije dagen plaatsen in de persoonlijke agenda
Voor de volledigheid willen wij benadrukken dat de persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen versleuteld worden opgeslagen en met niemand worden gedeeld.

U kunt de App met de naam paradijsvogel kosteloos downloaden uit de App-store (Apple) en de Play-store (Android). De App is geschikt voor zowel telefoon als tablet. Het is de bedoeling dat u zich na installatie van de App zo snel mogelijk aanmeldt/een nieuw wachtwoord aanvraagt. Hoe u dat moet doen, wordt in de App uitgelegd.
De App is gekoppeld aan de site Basisplek. Wilt u de APP niet op uw telefoon of tablet downloaden, dan kunt u de hierboven genoemde functies ook testen via een speciaal hiervoor ontwikkelde site: https://basisplek-portaal.azurewebsites.net. U dient de site te openen via Chrome.

Hieronder kunt u lezen wat u moet doen om de APP te downloaden/installeren:
Stap 1:    Download de App met de naam Paradijsvogel kosteloos uit de App-store (Apple) of de Play-store (Android).
De App is zowel geschikt voor gebruik op de telefoon als op een tablet.
Link naar App-store:
https://itunes.apple.com/us/app/paradijsvogel/id1190853162?l=nl&ls=1&mt=8

 Link naar Playstore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.procsimus.paradijsvogel

Stap 2:   Installeer en open de App
De App controleert nu eerst of uw apparaat geautoriseerd is om (uw) data te bekijken. Mocht dat het geval zijn, hoeft u niets te doen.
Alle relevante gegevens worden dan automatisch getoond.
Wanneer uw apparaat nog niet aan uw account gekoppeld is, dient u eenmalig een korte aanmeldprocedure uit te voeren, zoals u hieronder kunt lezen:

Apple gebruikers
Login op de website (zie onder)
Kies in het linker navigatiemenu de functie ‘koppelen apparaat’
Ga in de App naar ‘Deze app’ en daarbinnen naar de tab Versie.
Hier wordt uw unieke code vermeld.
Voeg deze code toe op de website door in het kader ‘Gekoppelde apparaten’ op de plus-knop te drukken en de code in te voeren en op te slaan

Android gebruikers
Login op de website (zie onder)
Kies in het linker navigatiemenu de functie ‘koppelen apparaat’
Scan met de App de QR-code die op het scherm wordt getoond

Stap 3:    Uw apparaat koppelt zich nu aan uw account en zal zich daarna automatisch aanmelden bij elk volgend gebruik.

Website Basisplek
Zoals eerder vermeld is de App gekoppeld aan de website BasisPlek.
Kiest u ervoor om de App niet op uw telefoon of tablet te downloaden, dan kunt u ook gebruik maken van de website. Deze website is te bereiken via onderstaande link:
https://basisplek-portaal.azurewebsites.net/?org=paradijsvogel

U kunt inloggen via uw mailadres dat op school bekend is.

Weet u uw wachtwoord van een eventueel vorige testperiode nog, dan kunt u dat wachtwoord nu ook weer gebruiken bij het inloggen.
Is dit niet het geval, dan drukt u op de knop ‘wachtwoord vergeten’ en volgt u de instructies om zelf een nieuw wachtwoord in te stellen.