Oudercommissie

Mogen wij ons even voorstellen?

De oudercommissie van De Paradijsvogel bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de school een prettige school is waar onze kinderen met plezier naar toe gaan. De betrokkenheid van alle ouders is ontzettend belangrijk en zeer gewenst.

De oudercommissieleden zijn:
- Maaike van Leeuwen (voorzitter)
- Eunice Bredauw (penningmeester)
- Linda Aarts
- Marijana Cevoli
- Shirley Jane Colakoglu
- Mithra Gopal-Kali
- Hester Khan
- Anouck van Ooijk
- Linda van Osch
- Latifa Pauwelussen
- Asheley Sewlal
- Diana Smits
- Leen Temmerman

Wat doet de oudercommissie?
De oudercommissie organiseert in samenwerking met het team allerlei activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, schoolreisjes en de schoolfotograaf. Maar ook activiteiten rondom Kinderboekenweek en een aantal andere grote en kleinere projecten. Voor elke activiteit wordt een commissie samengesteld uit leden van de OC en een aantal teamleden. De commissie schakelt hierbij, indien nodig, de klassenouders en andere hulpouders in. Op deze manier kunt u ook betrokken zijn bij de activiteiten op school.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, of informatie willen over de oudercommissie en de activiteiten die wij organiseren, stuur dan een mail naar: oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl.
Naast alle feestelijke activiteiten geeft de oudercommissie ook advies aan de MR en het team over zaken die u als ouder belangrijk vindt. U kunt vragen of opmerkingen doorgeven aan de leden van de oudercommissie.

Wanneer vergadert de OC?
De OC vergadert gemiddeld een keer per twee maanden van 19.45 uur tot ca. 21.15 uur aan de Weidevogellaan. Bij de vergaderingen van de OC is ook het team en de directie vertegenwoordigd.
De vergaderingen zijn openbaar en geïnteresseerde ouders/verzorgers zijn van harte welkom om een vergadering bij te wonen. U kunt zich vooraf aanmelden via bovengenoemd e-mailadres.

Ouderbijdrage
Al deze leuke en leerzame activiteiten kunnen wij niet voor de kinderen organiseren zonder financiële bijdrage van de ouders.
De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de directie, MR en OC voor 3 jaar vastgesteld op minimaal € 33,- per kind per schooljaar. Voor de kinderen die na 1 januari 2023 op school komen, is de ouderbijdrage € 16,50,-. Meer geven mag natuurlijk altijd!

Bijdrage schoolreisje
De bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje bedraagt € 27,50,- per kind, dit geldt voor groep 1 t/m 7.

De Paradijsvogel maakt gebruik van de service van WIS Collect, een bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces zowel voor u als voor de school makkelijker wordt.  
U ontvangt gedurende het schooljaar diverse facturen per e-mail op het bij ons bekende e-mailadres.  
In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link naar uw persoonlijke omgeving binnen WIS Collect.  
In deze omgeving ziet u de facturen staan die betrekking hebben op uw kind(eren). 
Deze facturen kunt u binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen.  

foto-schooljaar-2023-2024.jpg