Groep nieuws

7B Huiswerk en toetsen

31-08-2020

Huiswerk                                                                                                                                                                                                      huiswerk.jpg

In groep 7 gebruiken we een agenda. Iedere dinsdag wordt het huiswerk voor de komende dinsdag en donderdag opgegeven. Dit noteer je in je agenda!
Op de juiste dag neem je dan je huiswerk weer mee naar school waar we het samen nakijken.
We noteren het huiswerk ook op het whiteboard in de klas.
 
Je huiswerk vergeten? Dat kan natuurlijk altijd een keer gebeuren.
3x vergeten? Dan lever je je huiswerk de volgende dag in met een extra opdracht én een handtekening van je ouders.
Dus.......... niet vergeten je huiswerk op tijd mee naar school te nemen. Alleen maken is niet genoeg!!!

Alle toetsen worden minimaal 1 week van tevoren opgegeven. Je noteert dit in jouw agenda en wij noteren ze op het whiteboard. 
Nagekeken toetsen worden bewaard in de toetsmap in je gekleurde laatje.

Engels leren we op school. Je krijgt hiervoor tijd in de week voor de toets.

Het vak Engels wordt beoordeeld op inzet, niet op vaardigheden.

7B Huiswerk en toetsen