Stichting Vrienden

Beste ouder(s),
Mogen we ons even bij u voorstellen: wij zijn leden van het bestuur van Stichting ‘Vrienden van De Paradijsvogel’.
Zoals u waarschijnlijk weet, wordt er veel bezuinigd op het onderwijs en ook op De Paradijsvogel is dat merkbaar in de beschikbare middelen. Door deze bezuinigingen is de school gedwongen om het volledige budget te besteden aan de vaste lasten en blijft er bijna niets meer over voor extra voorzieningen die niet in het budget van het Ministerie zitten.

Wat heeft de Stichting Vrienden van De Paradijsvogel hier mee te maken?

Om de extra’s voor De Paradijsvogel te bekostigen, heeft de school geld nodig. De stichting heeft tot doel om geld in te zamelen voor De Paradijsvogel waarmee extra voorzieningen betaald kunnen worden. De school maakt hiervoor jaarlijks een wensenlijst en de stichting probeert om voldoende geld binnen te halen om aan deze wensen tegemoet te komen. In het afgelopen jaar hebben wij met onze vrienden de volgende zaken kunnen realiseren:

 • 150 Stoelen voor de aula
 • Gordijnen voor de aula op de Weidevogellaan
 • Leermethode voor de plus-groepen
 • Rekenmachines voor de groepen 5 t/m 8
 • Rekenmaterialen voor de groepen 1 t/m 8
 • Tablets voor alle kinderen in groep 4 t/m 8

Voor dit jaar staat op de wensenlijst:

 • Apparatuur om een tablet te linken aan het smartboard (bijv. AppleTV)
 • Budget om onderwijsgerelateerde Apps aan te schaffen
 • Buitenspeelmateriaal voor de groepen 1-2 (nieuwe steppen, fietsen, enz.)
 • Uitbreiding spelmateriaal voor de groepen 1-2

Wat vragen we van u als ouder?

Het belangrijkste is dat u een actieve ‘Vriend van De Paradijsvogel’ wordt en dit kan op meerdere manieren.

 1. U kunt ‘Vriend van De Paradijsvogel’ worden door naar eigen inzicht een financiële donatie te doen aan Stichting Vrienden van De Paradijsvogel. Wellicht bent u bereid om zaken op het wensenlijstje van De Paradijsvogel rechtstreeks vanuit eigen middelen aan te schaffen. Dat kan in overleg natuurlijk ook! Als ‘Vriend van De Paradijsvogel’ krijgt u natuurlijk eeuwige dank en als u dat op prijs stelt, vermelden wij uw naam op het ‘gouden lijstje’ dat in de hal van de school hangt. Vanzelfsprekend mag hier ook een bedrijfsnaam op komen te staan.
 2. U werkt bij een organisatie/onderneming of kent wellicht een organisatie/onderneming die mee wil meewerken aan één of meerdere wensen van de school, welke organisatie/onderneming hier de naam aan wil verbinden. Op deze manier kan een organisatie/onderneming op een positieve manier invulling geven aan het begrip “maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Aanmelden als vriend of donateur

Als we willen dat onze kinderen in een prettige omgeving onderwijs krijgen met moderne leermiddelen, zullen we ons ook als ouders moeten inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Op het aanmeldingsformulier kunt u als ouder ‘Vriend van De Paradijsvogel’ worden. Deze vindt u in de bijlage.

Hoge respons enquête

Het afgelopen schooljaar is een enquête uitgezet onder ouders over de inzet en activiteiten van de stichting. De respons was boven verwachting groot. De toegevoegde waarde van de stichting wordt breed gedragen en voor ons een steun in de rug om door te gaan. We willen alle ouders hartelijk danken voor hun reactie. 

Activiteiten dit schooljaar

Als Vrienden van De Paradijsvogel organiseren we activiteiten voor ouders of kinderen, waar we met de opbrengsten De Paradijsvogel een steuntje in de rug kunnen geven.
Tevens zullen we in het nieuwe jaar één of meerdere bijeenkomsten organiseren over actuele onderwijsthema’s. Vorig jaar is gebleken dat dergelijke avonden erg succesvol zijn.
 
We hopen dat u ons initiatief waardeert en horen het graag als u ideeën heeft waarmee we de vriendschap met De Paradijsvogel verder kunnen optimaliseren. Wij zijn te bereiken via e-mail op vrienden@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl
 
Met vriendschappelijke groet,
 
Joost Beukers, vader van Lars en Frederique
 Ronald Wever, vader van Colin en Dylan
 
N.B. Stichting Vrienden van De Paradijsvogel heeft een ANBI status. Het rekeningnummer van de stichting: NL 50 RABO 0102953112, o.v.v. uw naam.

 

Klik hier voor: De statuten stichting Vrienden van De Paradijsvogel

de Jaarrekening 2017