Fotoverslagen

Schoolbezoek van de clusterdirecteur

dinsdag 3 april 2018

Kort verslag Schoolbezoek aan De Paradijsvogel op vrijdag 16 maart 2018 Na de (hernieuwde) kennismaking met teamleden op de locatie aan de Weidevogellaan, vindt er een gesprek plaats met twee ouders: Martin (MR-lid) en Maaike (OC). Beiden wonen vlak bij school en dat gegeven heeft een rol gespeeld bij de keuze. Ook andere scholen zijn bezocht en er is bewust gekozen voor De Paradijsvogel: goede presentatie, rustige sfeer, betrokken leerkrachten die een goed beeld van de kinderen hebben. De school is weliswaar groot, maar je merkt het (door de verschillende ingangen en de twee locaties) nauwelijks. Website is duidelijk en de schoolapp wordt momenteel uitgerold. Er is eigenlijk maar een zorg bij deze ouders en dat is het aantal kinderen per groep. De luchtkwaliteit moet na de recente investering trouwens wel goed zijn. Ze begrijpen overigens goed, dat het aantal kinderen bepalend is voor het beschikbare budget en dat bij minder kinderen de school minder mogelijkheden heeft voor extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben omdat ze leren moeilijk vinden of juist dat het leren hen (te) gemakkelijk af gaat en zij extra uitdaging behoeven. Het gesprek met een van de internbegeleiders was een vervolg op ons gesprek van 3 jaar geleden. Als sterke punten van de school/team noemt zij: de betrokkenheid van de teamleden, de sfeer van vertrouwen en de manier waarop de school de zorg heeft ingericht. Als uitdaging ziet zij het meegroeien van de school met de ontwikkelingen: zowel op onderwijsinhoudelijke gebied als door de veranderingen in de wijk: geen groei meer, een vermeerdering van het aantal kinderen bij wie het leren niet “vanzelf gaat” en een toename van de behoefte aan schoolmaatschappelijk werk. Vervolgens bezoek ik een aantal groepen, waar ik getuige ben van het fenomeen “begrijpend proeven” en een les nieuwsbegrip. Ook zie ik kinderen die kennismaken met het begrip homoniem. Ze ontdekken daarmee weer een nieuw stuk van de Nederlandse taal. Leerkracht en kinderen hebben er merkbaar plezier in. Het gesprek met de kinderen van het ecoteam was bijzonder informatief. Het is natuurlijk bekend dat De Paradijsvogel de manier waarop we omgaan met het milieu belangrijk vindt. Maar om het te horen uit de mond van deze kinderen, is mooi. De argumentatie die ze gebruiken is goed doordacht en inhoudelijk. Maar ook deels passend bij de leeftijd van deze kinderen: “het is zielig voor de dieren”. En ook dat is goed! Beide aspecten krijgen de aandacht en daarmee zijn deze kinderen goede ambassadeurs voor dit waardevolle kenmerk van De Paradijsvogel. Tussen de middag spreek ik een aantal collega’s en hebben we interessante gesprekken. De gesprekken zijn inhoudelijk, dynamisch en plezierig. Veel groepen hebben te maken met duo-collega’s. Dat vergt een goede en zorgvuldige overdracht, wat natuurlijk extra tijd kost. Dit knelt soms wel. ’s Middags wordt het bezoek voortgezet aan de Eksterhof. De vrijdagmiddag is niet de meest ideale middag om kleuters in actieve leerprocessen te zien. Desondanks zie ik in een groep dat de kinderen geboeid naar het verhaal zitten te luisteren en gaan vervolgens enthousiast aan het werk. Bij de gym zijn de kinderen volop in beweging en worden ze actief gestimuleerd om hun grenzen te verleggen. Dat deze lessen gegeven worden aan halve groepen, werkt goed: veel bewegingsmogelijkheden voor deze halve groep en veel (extra) aandacht voor de beide helften van de groep. Na afloop deel ik met de collega’s van de Eksterhof mijn ervaringen. Ook hoor ik de positieve punten die zij ervaren: begrip van de directie voor als er zorgen zijn; veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes, binnen de gemaakte afspraken; een goede zorgstructuur. Er is ook zorg: sommige ouders zijn handelingsverlegen bij de opvoeding van hun kind(eren). Daar niet belerend mee omgaan, maar samen met de ouders naar oplossingen zoeken, kost veel tijd, die er niet altijd voldoende voor is. Dat binnen afzienbare tijd de Eksterhof als locatie overbodig zal zijn, wordt betreurd. Maar de voordelen om de hele school op dezelfde locatie te huisvesten, wordt ook als een kans en een voordeel gezien. Op de locatie aan de Weidevogellaan vindt er aan het eind van de middag een gesprek plaats met een groot aantal belangstellende teamleden. Ik deel mijn ervaringen, die positief zijn: betrokken leerkrachten, goede sfeer en interactie met de kinderen, de school als een veilige plek voor kinderen en leerkrachten. Twee tips tenslotte: Wees zuinig op elkaar: het is niet vanzelfsprekend dat er veel expertise, aandacht en ondersteuningsmogelijkheden zijn. Wees voorbereid op de veranderingen die er gaan komen: geen groei meer, veranderende vragen en behoeften van ouders en kinderen. Ik kijk terug op een nuttige, plezierige en inspirerende dag die mij energie heeft gegeven. Jullie zijn trots op de school. En terecht! Dank voor jullie openheid en reacties. 21 maart 2018 Krijn van Putten