Fotoverslagen

Aan de slag met tablets!

maandag 6 maart 2017

Op de tablet zorgt het programma Snappet ervoor dat een kind direct weet hoe hij/ zij de opdracht gemaakt heeft. Het programma zorgt er vervolgens voor dat het kind opdrachten krijgt aangeboden die passen bij zijn/ haar niveau. Op deze wijze werkt een kind op een adaptieve wijze aan haar ontwikkeling en wordt uitgedaagd om in de groei mee ta gaan of nog even verder te oefenen als het toch wat moeilijk blijkt.

De leerkracht kan op elk moment de ontwikkeling van het lesdoel bekijken. Was de instructie duidelijk genoeg, hoe worden de verwerkingsopdrachten gemaakt, moet er worden bijgestuurd of kunnen delen van een les worden overgeslagen. Op deze wijze weten zowel de leerlingen als de leerkracht of het lesdoel wordt begrepen, waar het goed gaat en waar nog aandacht aan moet worden gegeven.

De tablet wordt ingezet voor het verwerken van taal- en rekenwerk, daarnaast wordt begrijpend leesonderwijs op de tablet gemaakt. Omdat het schrijfonderwijs van groot belang is, wordt het werken op de Snappet regelmatig afgewisseld met schrijfwerk.